Familie Thiecken

Eind oktober had ik het genoegen namens de Veron kennis te maken met Remko Tiecken. Een gesprek waar Remko uitvoerig de tijd voor had ingepland en en passant kwamen ook de verhuisplannen aan bod. Van het één kwam het ander en al snel zijn we aan de slag gegaan met een haalbaarheidsstudie om mogelijk tot aanschaf van een woning over te kunnen gaan. Dit gaf een dermate beeld dat de familie Tiecken besloot om het onderhandelingstraject voor de woning in te gaan, met een vlotte koopafwikkeling tot gevolg. Al snel volgde de aanschaf waarna wij ook weer in beeld kwamen om een jong gezin met hun roots stevig in het Lingewaardse van een passend ontwerp voor hun thuis te voorzien. Vragenlijsten over leef-wensen maar ook het duidelijk afgeven van referentie beelden van andere projecten die ze heel geslaagd vonden, vormden hierbij het uitgangspunt. Onderstaand de ervaring van:

Remko en Wendy Tiecken:

“Na kennismaking hebben we snel met van Keulen Ontwerp geschakeld. Voor ons is het belangrijk dat een huis veilig en gezellig is en we hadden een goed gevoel na de eerste kennismaking.

De speerpunten van van Keulen zoals Ecologisch en duurzaam staat niet als eerste op onze prioriteiten lijst maar in combinatie met de juiste beleving en beplanting, lijken dit toch noodzakelijke elementen voor een toekomst-proof plan, immers hebben we ook gekeken naar levensloopbestendigheid en een gefaseerde uitvoer. Belangrijker hierbij is het feit dat zij een fijne woonomgeving voorstaan en daarbij eco inzetten om tot het optimale resultaat te komen. We dachten hiermee dan ook een goede partner aangehaakt te hebben om van een gedateerde woning die overkomt als een donkere Duitse Stube, een moderne woning te maken. Hoe een moderne woning er precies uitziet voor ons, heeft van Keulen Ontwerp samen met ons ontdekt. Om je thuishaven door een ander te laten ontwerpen is een intensief traject, waarin we zonder veel omwegen tot een eindresultaat gekomen zijn. We zijn er blij mee, oordeel zelf:”

.

Naar het overzicht