Op de koffie bij Van Dalen BV

Onlangs hebben Theo van Dalen en dochter Esmée bezoek mogen ontvangen van Harrij Creemers op ons bedrijf aan het water op het Looveer.

Wij hebben gesproken over een stukje verleden, heden en de toekomst van Van Dalen Huissen B.V. Ook hebben wij een rondje gemaakt over ons terrein en in praktijk kunnen laten zien wat wij doen en hoe wij werken.

Samengevat voeren wij de navolgende werkzaamheden uit. Inname en recyclen van de navolgende afvalproducten.

Asfalt. Inname van vrijkomend asfalt uit wegenbouwkundige werken uit de gehele regio. Dit asfalt wordt door ons gebroken en op gewenste zeefmaat afgezeefd en geschikt gemaakt voor hergebruik in de nieuwe asfalt mengsels. 100% hergebruik.

Betonpuin. Het zelfde als ook bij asfalt wordt ook deze door een doordacht proces geschikt gemaakt voor hergebruik om toegepast te worden als grindvervangende grondstof in de nieuwe betonmengsels.

Gemengd puin. Puin (steenpuin en betonpuin) wat vrijkomt van sloopwerken en wegenbouwprojecten wordt door onze moderne recycling installatie bewerkt tot een schone bouwstof. Dit kwaliteitsproduct, menggranulaat onder certificaat en met CE-markering, word hergebruikt in de wegenbouw.

Al deze recyclingproducten kunnen door ons franco bij onze afnemers met vrachtwagens of per schip geleverd worden.

OP- en OVERSLAG

Aan de oevers van het Pannerdensch Kanaal op het industrieterrein Looveer heeft Van Dalen Huissen B.V. een moderne multifunctionele loskade liggen, met daarachter een enorm overslagterrein.

Loswal

Onze moderne functionele loswal is in een zeer korte tijd uitgegroeid tot een veelgebruikt aanmeerpunt voor bulkschepen. Zand, grind, granulaten, klei en diverse andere producten worden over het water naar en van Van Dalen Huissen B.V. vervoerd. Volledig geautomatiseerd worden de materialen door middel van een aaneenschakeling van installaties en transportbanden, van en naar het schip getransporteerd. Ook hebben wij een van de eerste volledig elektrische Sennebogen overslagkraan van heel Nederland op onze loswal draaien.

Naast dit volledig geautomatiseerd laden en lossen is het ook mogelijk om met de vrachtwagens direct in het schip te storten of direct vanuit het schip te laden. Materialen die gelost worden kunnen overgeslagen worden op het overslagterrein of via de vultrechter direct per as verder getransporteerd.

Met het vervoer over water wordt het transport per as aanzienlijk verlaagd en daarmee wordt het milieu ook gespaard. Zo draagt Van Dalen Huissen B.V. ook hier aan het milieu weer een steentje bij.

Overslag bulkmateriaal

Het overslagterrein biedt samen met de loskade veel mogelijkheden voor het overslaan van allerlei bulkmaterialen die een relatie hebben met vervoer over het water. Er worden schepen gelost en op het terrein opgeslagen om op afroep met de vrachtwagen in de regio naar de eindbestemming gebracht te worden. Dit bespaard honderden kilometers.

Door het adequaat en correct registreren via een weegbrug van alle vervoersbewegingen op het terrein, beschikken zowel onze opdrachtgevers als wij zelf altijd over de juiste informatie van de op het terrein aanwezige grondstoffen.

Door innovatie en gebruik te maken van moderne technieken en materieel draagt Van Dalen Huissen een grote bijdrage bij aan de vermindering van de stikstof en CO2 uitstoot.

Met vriendelijke groet,

Esmee van Dalen

Van Dalen Huissen BV

Bezoekadres: Looveer 1D, 6851 AJ Huissen

Nevenvestiging: Handelstraat 7, 6851 EH Huissen

Postadres: Postbus 26, 6850 AA Huissen

 

E.E.M. (Esmee) van Dalen

Phone            : 085 0640004

Email              : e.vandalen@vdh-bv.nl

Internet          : www.vandalenhuissen.nl

 

Naar het overzicht