Werkzaamheden N839 tussen Huissen en Gendt

Wij ontvingen onderstaande informatie van de Provincie Gelderland over werkzaamheden in Lingewaard.

Splitsing werkzaamheden in 2 projecten
De provincie Gelderland voert komend jaar wegwerkzaamheden uit aan de N839. Als gevolg van de aard en de locatie wordt het werk op de volgende 2 wegvakken uitgevoerd:
• Groot onderhoud N839 Van der Mondeweg, tussen de rotonde Van Nispenlaan in Bemmel en de rotonde Kruisstraat in Gendt. De uitvoering is van medio maart tot medio mei.
• Reconstructie N839 Karstraat - Van Elkweg, vanaf de rotonde Nijverheidsstraat in Huissen tot de rotonde Van Nispenlaan. Dit zijn werkzaamheden in verband met de toekomstige doortrekking van de A15. Dit gebeurt vanaf de komende zomer tot medio volgend jaar.

 

Projecten meer in detail
Groot onderhoud Van der Mondeweg:
• Vanaf 18 maart tot en met 19 april worden de fiets- en voetpaden in Haalderen aangepakt. Hierbij rijden de fietsers tijdelijk over de rijbaan en wordt autoverkeer richting Bemmel omgeleid (autoverkeer richting Gendt is wel mogelijk).
• In het weekend van 6 en 7 april is de weg geheel afgesloten voor doorgaand autoverkeer om de rijbaan te asfalteren. Zaterdags wordt het wegvak Groenestraat tot rotonde Kruisstraat aangepakt en zondags het wegvak rotonde Van Nispenlaan tot Groenestraat. De fietspaden zijn dit weekend open.
• In de schoolvakantieperiode van 23 april tot 2 mei worden de fietspaden geasfalteerd.

• Er komt een voetpad tussen de Essenpas en Aldi. Verder worden de bushaltes bij de Kolk opgeheven en vinden er enkele kleine aanpassingen plaats.

 

Reconstructie Karstraat – Van Elkweg:
• Rijbaanverdubbeling tussen de Lingewal en de Papenstraat.
• Aanleg van een nieuwe aansluiting van Houtakker/Baalsestraat op de N839 met
verkeerslichten.
• Aanleg verkeerslichten op de aansluiting Dikelsestraat/Linie op de N839
• Asfaltonderhoud wegvak Papenstraat – Van Nispenlaan.
• Aanleg van een breed fietspad voor 2 richtingen ten westen van de N839
• Aanpassing van de openbare verlichting.
• Aanleg van nieuwe sloten en duikers.


De uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden is vanaf de zomer dit jaar tot medio volgend
jaar. Hierbij wordt in fasen de nieuwe rijbaan aangelegd naast de bestaande, zonder hinder voor
het verkeer. Tijdens een aantal weekend- en nachtafsluitingen (en een vrijdagafsluiting) wordt de
nieuwe rijbaan aangesloten op de bestaande, vindt wisseling van de verkeerssituatie plaats en
asfalteren we de bestaande wegen.


Ter plaatse van de A15 sluiten we de nieuwe weg vooralsnog aan op de bestaande situatie.
Rijkswaterstaat past die aan tijdens de doortrekking van de A15.


Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. reconstructie
Ter voorbereiding op de wegreconstructie tussen Huissen en Bemmel starten we deze maand met
het verleggen van sloten en zijwegen, zodat nutsbedrijven daarna kabels en leidingen kunnen
verleggen. Door deze werkzaamheden ontstaat beperkte hinder. Over de exacte uitvoeringsperiode
en afsluitingen van de reconstructie informeren wij u later.


Inloopbijeenkomst
Om bewoners te informeren organiseert de provincie in samenwerking met de gemeente een
inloopbijeenkomst. Op deze avond presenteren wij de reconstructie van de Karstraat en de Van
Elkweg en tonen wij de fasering en de verkeersmaatregelen van het onderhoudswerk.


Datum: donderdag 14 maart 2019
Tijd: 18.00 uur – 20.00 uur
Locatie: OBC in Bemmel, Drieske 4 te Bemmel

 

 

 

 

Naar het overzicht

Klik hier voor het laatste nieuws?

Meer Nieuws >>