Windenergie

We moeten met z’n allen werken aan een duurzaam Lingewaard, ook voor toekomstige generaties. Windenergie levert een bijdrage aan de verduurzaming van onze energievoorziening. We hebben windenergie nodig om onze klimaatdoelstellingen te behalen. En om fossiele energiebronnen als kolen en aardgas te vervangen. De uitstoot van CO2 zal hierdoor verlagen. Initiatieven voor windenergie roepen echter ook veel vragen op; onder meer over geluid, slagschaduw en uitzicht. Daarom stelden we een concept beleidskader voor windenergie op en vragen wij uw reactie.

 

Positieve grondhouding

De gemeente Lingewaard staat in beginsel positief ten aanzien van windenergie. De gemeenteraad heeft binnen gestelde kaders opgeroepen tot een positieve grondhouding ten opzichte van windenergie initiatieven. Ook in onze gemeente zullen windturbines geplaatst worden. Dit willen wij op een verantwoorde manier doen. Met oog voor natuur, landschap, leefbaarheid en het eerlijk verdelen van lusten en lasten.

 

Kaders voor windenergie toetsen

Met het beleidskader windenergie willen we duidelijk maken onder welke voorwaarden we windenergie willen toestaan in onze gemeente. Voor windenergie hebben we hierbij te maken met wet- en regelgeving. Daarnaast stelden we kaders op, die duidelijke randvoorwaarden voorschrijven. Zodat we windenergie op een zorgvuldige manier in kunnen passen in Lingewaard. Windenergie heeft impact op de leefomgeving. Als gemeente vinden we het daarom belangrijk om inwoners, ondernemers en organisaties inspraak te geven. De hoofdlijnen van het beleidskader hebben we met de gemeenteraad besproken. Nu leggen we dit beleidskader ter inzage en gaan we actief input ophalen.

 

Geef uw mening namens de VERON!

Het concept beleidskader is digitaal te downloaden via https://www.lingewaard.nl/windenergie-lingewaard/. Daarnaast ligt het ter inzage van donderdag 6 juni tot en met maandag 15 juli. U kunt het inzien bij de publieksbalie van het gemeentekantoor aan de Kinkelenburglaan in Bemmel. In deze periode vragen wij om reacties en input van inwoners en belanghebbenden. Zo willen we het uiteindelijke kader beter maken. Maandag 1 juli organiseert de gemeente een avond in de voormalige Raadszaal in Huissen over het beleidskader windenergie. Tussen 19 en 21 uur kunt u vragen stellen en uw reactie achterlaten.

 

Hoe kunt u reageren?

Wilt u reageren op het beleidskader of heeft u vragen? Neem dan met mij contact op, bij voorkeur via e-mail m.heitkamp@lingewaard.nl

Mathijs Heitkamp

Projectleider (wind)energie

 

Naar het overzicht