Belangenbehartiging

Belangenbehartiging staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn veel in overleg met onder andere gemeente Lingewaard en VNO NCW Arnhem Nijmegen. Via deze pagina zullen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Speerpunten VERON

Duurzaamheid & energie

Gezamenlijke inkoop energie, zonnepanelen,  hoe om te gaan met afval, MVO, bestaand vastgoed collectief verduurzamen en energie zuiniger maken, energietransitie

 

Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening

Doortrekking A15, Rondweg en rotondes Lingewaard (Huissen), groei en leefbaarheid van de kleinere kernen

 

Relatie politiek & Bedrijfsleven

Hoe gaat de gemeente om met de bundeling/verbinding metondernemers, welke aandacht geven we elkaar?

Overleg tussen VERON en groepen zoals Gendt Onderneemt!

 

Regionale economie

krachten bundelen door verbinding en samenwerking te zoeken met zusterclubs, VNO-NCW Midden en voeling houden met lokale politiek

 

Inkoop & aanbesteding

Inkoopapp (Hoe zorg je ervoor dat het mkb een kans krijgt bij aanbestedingen), Hoe creëren we meer bekendheid bij

Koop Lokaal, welke trajecten en projecten worden binnen de gemeente uitgezet?

 

Bedrijventerreinen en bestemmingsplannen

Hoe is de ontwikkeling ervan? Wat wordt er gedaan aan upgrade en verbetering? Welke plannen liggen er bij de gemeente in ontwikkeling? Bergerden

 

Scholing en inzetbaarheid arbeid

Hoe kunnen bedrijven elkaar helpen en versterken middels inzetbaarheid van werknemers, leerlingen, studenten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 


 

Doortrekking A15

Er is recentelijk een overleg geweest met Rijkswaterstaat omtrent de voortgang van de A15-doortrekking. Het verslag en aanvullende documentatie kunt u hier terug lezen. 

Document: Overleg regionale klankbordgroep bedrijven

Document: Presentatie regionale klankbordgroep bedrijven 

Er is recentelijk overleg geweest met VNO NCW region Arnhem Nijmegen, MKB Nederland en de ondernemersverenigingen OKA, Lindus, OCO en VERON.

Lees hier het verslag van die bijeenkomst 

Lees hier de informatie na die wij ontvingen met betrekking tot het thema 'Mobiliteit'

Duurzame mobiliteit: “Moet Ik Dit Nu Doen?” 

Doorstroming is vooruitgang

Menukaart SSS

 

Lees hier het verslag terug van het voorzittersoverleg VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, gehouden op 7 februari 2019 bij Scalabor

https://cdn1.veron.nu/uploads/Editor/v-jv-190207-voorzittersoverleg.pdf