Verslag ALV VERON van 15 april 2021

Op donderdag 15 april jongstleden hield Veron haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Vorig jaar werd deze afgelast vanwege COVID-19 maar nu kon deze via een digitale verbinding toch worden gehouden. Ruim dertig leden waren hierbij betrokken. Lid Edwin Peters van Showcase Licht- en Geluidtechniek uit Ressen verzorgde de verbinding.

Het bestuur bestaande uit Jaap, Niek en Ester legde verantwoording af over de afgelopen periode en lichtten hun plannen toe voor het nieuwe jaar. Monique Collaris nam daarbij het woord namens de commissie verbinden.

Aan bod kwamen de geplande activiteiten, het ledenbeleid, de financiële situatie en de nieuwe invulling van belangenbehartiging. De gehouden enquête was hiervoor de basis; bij de invulling van de nieuwe plannen is er goed geluisterd naar wat de leden in de enquête hebben aangegeven. Zelfs het logo is hierdoor op een onderdeel aangepast.

Uiteraard is het terugtreden van de voorzitter Harrij Creemers gemeld en de plannen om de vacature zo snel mogelijk ingevuld te krijgen.

René Aalders deed verslag namens de kascontrolecommissie.

François van Schaik droeg na 19 jaar trouwe dienst het stokje over, en werd daarvoor bedankt door het bestuur en zelfs door wethouder economische zaken mevrouw Helga Witjes.

En er was ook nog bestuurlijk goed nieuws: mevrouw Anja de Weerd van Woonhuys De Weerd in Ressen werd bij acclamatie benoemd tot bestuurslid. Anja is al een tijdje betrokken als adviseur bij het bestuur en ze kan nu haar kennis en netwerk ook als bestuurder inzetten. Haar benoeming werd goed ontvangen, ook nog door mevrouw Helga Witjes.

De vergadering werd afgesloten met een toast door het bestuur waar iedereen aan kon deelnemen omdat er vooraf thuis flesjes champagne werden bezorgd. Op deze manier kon de vergadering feestelijk worden afgesloten.

Naar het overzicht

Klik hier voor het laatste nieuws?

Meer Nieuws >>