Ledenpoule

Meepraten over gemeentelijke beslissingen?

De VERON ledenpoule is bedoeld om de deskundigheid van onze leden in te zetten bij belangenbehartiging. Zo kan VERON samen met de deskundige leden uit die betreffende branche samen in gesprek met de gemeente, een waardevolle bijdrage leveren en de belangen van de ondernemers c.q. VERON leden heel concreet behartigen. Het idee is dat we bij een concrete vraag of beleidsidee van de gemeente, onze leden die deze deskundigheid in huis hebben kunnen benaderen om een mening te horen zodat we die kunnen bundelen en terug kunnen koppelen aan de gemeente.

Onderwerpen van gesprek met de gemeente zijn onder andere:

  • Agri
  • Logistiek
  • Toerisme / recreatie
  • Economie algemeen
  • Bestemmingsplannen
  • Bedrijventerreinen infra
  • Winkelcentra
  • Energie
  • Arbeidsmarkt
  • Maakindustrie 

Tijdens de VERON activiteiten word je op de hoogte gehouden van de lopende onderwerpen.

Meld je bij het secretariaat (secretariaat@veron.nu) indien je jouw deskundigheid op één van deze gebieden in wilt zetten voor belangenbehartiging. 

Klik hier voor het laatste nieuws?

Meer Nieuws >>